miercuri, 12 iunie 2013

Alternativa Step by Step

                              Alternativa Step by Step

"Visez o scoala in care sa nu se predea, la drept vorbind, nimic. Sa trăieşti liniştit şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câţiva dintre oamenii tineri ai lumii, să vină acolo pentru a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul şi toţi le dau lecţii. Totul trebuie învăţat din afară şi pe dinafară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeţi că au şi ei de spus ceva ? de mărturisit ceva ? Şi nu vedeţi că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei şi ei înşişi... Dar nici asta nu trebuie să le fie spus"
                                                           - Constantin Noica-


CUPRINS:
I. Noţiuni introductive
II. Caracteristici:
             1. Particularităţi ale predării în alernativa Step by Step
             2.Individualizarea elevilor
             3.Implicarea familiei ca partener
             4. Dezvoltarea creativităţii elevilor  în clasa Step by Step
              5.Relatia profesor - elev
              6.Evaluarea elevilor
III.Concluzii
IV.Bibliografie

I.Noţiuni introductive  

 În cadrul sistemului de învăţământ din România, prin iniţiativele realizate la nivel central, teritorial şi local, după anul 1990, sunt instituţionalizate următoarele alternative educaţionale, aplicabile în învaţământul preprimar şi primar, cu deschideri spre învăţământul secundar:Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet şi Jena-Petersen.
Programul Step by Step urmăreşte să creeze temelia atitudiniilor, cunoştinţelor şi deprinderilor de care vor avea nevoie copiii în viitor. El este conceput în spiritul respectului faţă de necesităţile specifice fiecărei ţari cu tradiţiile sale culturale, în spiritul respectării Drepturilor omului şi a Convenţiei Drepturilor Copilului. În ţara noastră alternativa educaţională a debutat în 1994 la iniţiativa fundaţiei SÖRÖS pentru o societate deschisă, iar în 1998 ea este continuată de centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională.
     Cea mai răspândită alternativă educaţională din România, la ora actuală, este Step by Step, care funcţionează pentru învăţământul pre-primar, primar şi gimnazial.
     La noi în ţară alternativa Step by Step funcţionează din 1995.
     Alternativa Step by Step sprijină şi integrează familia, formând împreună cu ea un tot unitar, care sădesc împreună personalitatea activă şi creatoare a copilului.
    Prezenţa alternativelor educaţionale în peisajul educaţional românesc este una benefică, reprezentând şi un factor stimulativ pentru învăţământul tradiţional, apărând astfel concurenţa pozitivă.

II.CARACTERISTICI

1.     Particularităţi ale predării în alternativa Step by Step
  Daca in procesul de instruire  traditional, activitatea se concentra in jurul cadrului didactic, el fiind cel care transmitea cunostintele, iar elevul era, “un recipient”(Ioan Cerghit),in cadrul invatamantului alternativ,invatarea se bazeaza pe participarea directa a elevului la propria sa formare.A invata copilul cum sa invete , mai degraba decat ce sa invete precum si de a-si dezvolta propriul potential sunt doua lucruri foarte importante pentru alternativa Step by Step.
Invatatoarea trebuie sa cunoasca , sa inteleaga diversele stiluri de invatare ale elevilor si sa adapteze mediul de invatare la nevoile fiecarui copil.Invatatoarea trebuie sa fie constienta de faptul ca fiecare copil este dominat de o anumita aptitudine , care poate duce la un tip de inteligenta identificabil in “Teoria inteligentelor multiple” a lui Gardner .
     Cunoasterea tipului de inteligenta dominat ne ajuta sa intelegem si sa intervenim asupra copilului ca atare , si cu siguranta va duce la success in ceea ce priveste actul de predare-invatare-evaluare.
    Conceptul de individualizare a instruirii defineste actiunea profesorului angajata in directia proiectarii si a realizarii activitatii didactice/educative in functie de particularitatile Bio-Psiho-Socio-Culturale ale fiecarui elev , in vederea dezvoltarii si a intregrarii sale optime la diferite niveluri de cerinte micro si macro-structurale inregistrate in procesul devenirii personalitatii umane.
      Step by step cauta sa asigure ca orice copil achizitioneza si dezvolta aptitudini fizice,  congnitive , emotionale , etico-morale , artistice , teoretice , sociale si practice pentru a participa la o societate democratica , deschisa .
        O foarte mare importanta o are si relatia pe care o stabileste cadrul didactic cu propii elevi . Aceasta relatie trebuie sa fie una bazata pe o comunicare  eficienta .
        Ideea de proces include o dualitate , in cazul procesului instructiv-educativ aceasta incluzand cadrul didactic ca subiect al schimbarii si elevul , obiectul schimbarii.  In prezent , relatiile trebuie sa duca la un parteneriat intre cadrul didactic si elev , bazat pe o comunicare eficienta intre cei doi , colaborare si cooperare  . (Cerghit)
        Alternativa educationala Step by Step , urmareste prin cadrul programului sau specific tocmai o optimizare a acestor relatii , prin constientizarea si a elevului de faptul ca fiecare mai are de invatat , si ca putem invata unii de la  altii , chiar daca exista o diferenta de statut .
In locul unei relatii inegale cadrul didactic-copil , alternativa Step by Step considera copilul ca pe o persoana demna de respect , unica  si cauta sa-i asigure o continuitate individuala in dezvoltare , precum si practice de dezvoltare adecvate , specifice lui . Cooperarea si colaborarea au drept scop verificarea demersurilor si experientelor individuale de descoperire a lumii si valorizarea lor .   2.Necesitatea individualizării elevilor

Într-o clasă în care învăţarea se realizează conform programului “Step by Step”, elevul se dezvoltă într-o atmosferă de încredere şi se simte ajutat.Învăţătorii care lucrează în această alternativă percep fiecare copil ca fiind unic, demn de înţelegere şi respect.                                                                                               Programul “Step by Step” pentru învăţământul primar permite elevilor să îşi asume diferite roluri în cadrul clasei, ceea ce îi va ajuta să atingă mai uşor scopurile stabilite:                                                                                                                                                      -ca prieteni,elevii vor învăţa să aibă încredere şi să se îngrijească de ceilalţi;                                                                                                                                                               -ca parteneri,vor învăţa să coopereze, să ia în considerare şi punctele de vedere ale celorlalţi;                                                                                                                                      
 -ca ascultători,vor învăţa să devină auditori activi, atenţi la public;                                                      -ca organizatori, elevii îşi vor planifica propriul studiu, asumându-şi răspunderea pentru propriile decizii;                                                                                             
-ca interlocutori, îşi vor formula şi exprima propriile idei;                                                                       -ca persoane ce rezolvă o problem, elevii vor crea soluţii alternative la obstacolele întâlnite în cale.                                                                 
 Cadrele didactice din alternative “Step by Step” sunt interesate de “aici şi acum”în ceea ce îl priveşte pe copil şi implementează acest obiectiv punând accent pe joc şi individualizare.   O individualizare amplă se realizează prin joc. Jocul şi procesul de creştere sunt legate între ele, astfel încât mediul copilului mic oferă permanente ocazii pentru jocul liber.Materialele din centre îi stimulează şi îi provoacă să-şi folosească toate simţurile în timpul activităţii.

         3.  Implicarea familiei ca partener activ în clasa Step by Step

Familia trebuie să înţeleagă importanţa rolului său în educaţia şi viitorul copiiilor, necesitatea unei implicări active în relaţia cu programele şi activităţile  şcolare.
Programul Step by Step pentru învăţământul primar recunoaşte, respect şi sprijină rolul părintelui ca prim profesor şi expert asupra copilului său.Ca şi în programul pentru învăţământul preşcolar, programul pentru şcoala primară consideră părinţii ca parteneri în educaţia copiiilor.
Profesorul trebuie să comunice dorinţa şcolii de a coopera cu părinţii.Cercetările au arătat că efectele unei asemenea cooperări sunt pozitive asupra dezvoltării personale şi intelectuale.Dacă aceşti copii simt implicarea părinţilor în viaţa şcolii, importanţa încrederii în sine creşte.Toţi copiii beneficiază de pe urma unei relaţii pozitive şi prieteneşti între casă şi şcoală.
      Cum pot fi parteneri părinţii şi şcoala?
O relaţie eficientă şcoală-părinte poate fi realizată în principal pe două căi:
1.O comunicare bilateral clară şi consistent
2.Variate mijloace de implicare
Relaţia părinte-şcoală se bazează pe încredere.                                 
 Programul Step by Step pentru învăţământul primar vede părinţii ca cei mai importanţi consultanţi privitori la copii.Pentru ca această comunicare bilaterală să fie eficientă profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare.Procesul ascultării părinţilor are patru părţi: audiţia, interpretarea, evaluarea şi răspunsul. 
Următoarea digramă ilustrează fluxul comunicării atunci când ascultarea activă este o unealtă a acesteia:
Părintele ca emiţător de mesaj
Profesorul ca receptor de informaţie
1.Exprimă mesajul
1.Îşi focalizează atenţia asupra scopului şi intenţiei emiţătorului.
2.Aude ce se transmite
2.Parafrazează şi repetă părţi importante de mesaj
3.Îşi dă seama dacă ascultătorul
3.Se străduieşte să înţeleagă complet intenţia
Rămâne deschis la intenţia
4.Clarifică mesajul emiţătorului

Avantajele colaborării dintre părinte şi învăţător
De implicarea activă a familiilor încă din primele clase beneficiază atât învăţătorii cât şi părinţii şi copiii.Învăţătorii crează o atmosferă deschisă prin implicarea şi încurajarea părinţilor să pună întrebări, să vină la ore să-şi împărtăşească interesele şi talentele.                                                                             Dacă părinţii sunt implicaţi în activitatea la clasă, învăţătorii pot observa direct felul în care părinţii îşi motivează copiii, în care îi ajută să rezolve problemele, să se apropie de o sarcină de lucru sau felul în care familia îşi împărtăşeşte preocupările şi interesele.Implicarea părinţilor îl ajută pe învăţător să cunoască mai bine fiecare copil şi îi oferă şansa de a fi mai puţin izolat în clasă.

4.Dezvoltarea creativităţii elevilor  în clasa Step by Step

“Cu cât a văzut şi a auzit mai mult un copil, cu atât vrea el să vadă şi să audă mai mult.”                                         
                                          (Jean Piaget)
     1.Consideraţii generale
Alternativa educaţională Step by Step are misiunea de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de a fi creativ şi de a-şi valorifica resursele proprii, a avea o gândire critică, a fi capabil să facă alegeri şi să aibă iniţiativă.În programul Step by Step pentru învăţământul primar, încurajăm copiii să înveţe despre lumea înconjurătoare punând întrebări, apoi căutând răspunsuri la propriile lor întrebări.
       2.Momente prielnice de dezvoltare a creativităţii în clasa Step by Step
 a) Întâlnirea de dimineaţă
O componentă a Întâlnirii de dimineaţă este “Salutul”, prin care elevii îşi împărtăşesc bucuria de a fi împreună încă o zi.                                                                                       Aceasta oferă posibilitatea elevilor de a descoperi ceea ce urmează să înveţe, bazându-se pe cunoştinţele dobândite anterior.
b)Activitatea pe centre
Alegerea de către copii a centrului la care doresc să înceapă ziua,                                                                              determină o motivaţie pozitivă pentru întrega activitate din acea zi. 
Ca metode de corectare a exprimării orale şi dezvoltării creativităţii pot fi introduse:teatrul de păpuşi,jocul de rol,înregistrarea în secret pe casetă a exprimării lor în diferite împrejurări.

5. Relația profesor – elev în alternativa Step by Step

                Deoarece în majoritatea claselor din toată lumea discursul învățătoarei domina activitatea clasei, a fost firească elaborarea unei alternative care să răspundă necesităților elevului. Prin programul Step by Step se propune o nouă imagine a claselor și școlilor, o imagine care reflectă posibilitățile lumii și potențialul fiecărui copil. Există clase în care învățarea este apreciată și ușurată. Aceste clase constituie un cadru de explorare, investigare, soluționare de probleme în grup, dialogare eficientă. În aceste clase învățătoarea îi ajută pe copii să înțeleagă fenomene, să se obișnuiască cu ambiguitatea și să muncească cu dăruire pentru găsirea răspunsurilor la întrebările pe care și le pun. Acestea sunt clase axate pe dezvoltarea copilului, clase Step by Step.
            Când mediul de învățare în care elevii petrec majoritatea timpului este organizat în așa fel încât încurajează interacțiunea elev – elev, când colaborarea dintre elevi este prețuită, temele și materialele sunt sintetizate, iar elevii au libertatea de a-și urmări propriile idei, copiii devin mai dornici să-și asume riscuri și să muncească în așa fel încât să fie capabili de a răspunde la provocările intelectuale curente. O astfel de perspectivă asupra învățătoarei modelează condițiile de mediu și contribuie la crearea unui respect față de copii, în calitatea lor de viitori intelectuali. (Brooks, 1993, p. 9).
            În învățământul tradițional clasa este dominată de învățătoare, de discursul acesteia, iar procesul de învățare are loc într-o progresie liniară prin stăpânirea informațiilor și deprinderilor acumulate, conținutul programei fiind prezentat global.
            Pe de altă parte în cadrul unei clase orientate după necesitățile copilului, procesul de învățare este văzut ca o spirală care se tot extinde având conținut, adâncime și lărgime, iar conținutul programei este constituit pe măsură ce copiii fac conexiuni. Totodată programa este concepută în funcție de cerințele elevilor și ale planului de învățământ, adaptată de către învățătoare.
            Rolul învățătoarelor într-o clasă Step by Step este facilitarea și îndrumarea elevilor în cadrul învățării. „Școala cea mai importantă e aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța” (Nicolae Iorga). De aceea, învățătoarele se comportă într-o manieră interactivă menită să medieze procesul de învățare și să stabilească un raport optim în relația dascăl – elev. În schimb, într-o clasă în care învățătoarea este singura sursă de informații transmise de cele mai multe ori prin lectură, culegeri de exerciții și lucrări, elevii sunt cei care lucrează în primul rând singuri, neavând un mediator care să le faciliteze învățarea. Prin prisma faptului că învățătoarele și elevii stabilesc împreună reguli de comportare care pun accentul pe asumarea responsabilităților, în clasele Step by Step se instalează o ambianță optimă care facilitează învățarea și face ca școlarizarea să fie interesantă și atractivă.

6.Evaluarea elevilor

În alternativa educaţională Step by Step, evaluarea se face fără calificative sau note. Nu există carnet de note, iar catalogul clasei a fost înlocuit cu caiete personale de evaluare în care competenţele elevilor sunt consemnate ca grad de realizare a obiectivelor de referinţă.
Debarasarea de cuantificarea rezultatelor învăţării prin note sau calificative are drept scop evaluarea pentru încurajarea progreselor elevilor şi eliminarea posibilităţilor de sancţionare, etichetare, comparare şi ierarhizare a lor. Orientările moderne privind evaluarea accentuează necesitatea de a descoperi ce ştiu şi pot face elevii mai mult decât ce nu ştiu şi nu pot face.
Conform programului  Step by Step pentru învăţământul primar, evaluarea trebuie să se bazeze pe următoarele premise:
-        să stimuleze acumularea de cunoştinţe, înţelegerea şi încrederea copilului în sine;
-        să se axeze pe obiective importante şi să implice multiple surse de informaţii;
-        să spijine şi să informeze asupra practicilor de instruire în conformitate cu gradul de dezvoltare a copilului;
-        părinţii şi elevii să fie parteneri de bază în procesul de evaluare.
Scopul principal al  evaluării este să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact le ce nivel de dezvoltare se află fiecare în parte. Identificarea nevoilor fiecărui copil şi a copiilor cu nevoi speciale care ar necesita sprijin ori intervenţii suplimentare sunt alte obiective ale unei evaluări autentice. Evaluarea autentică trebuie:
·        să valorifice punctele forte ale fiecărui elev, în loc să-i sancţioneze erorile;
·        să furnizeze procesului de instruire indicaţii asupra a ceea ce trebuie predat şi asupra modului cum se face predarea;
·        să reprezinte o componentă permanentă a procesului de instruire;
·        să fie multidimensională, axată nu numai pe aspectul cognitiv, ci şi pe dezvoltarea socială şi afectivă a copilului;
·        să includă rezultatele colaborării active dintre părinţi şi învăţători, precum şi dintre învăţători şi copii;
·        să scoată în evidenţă importanţa învăţării;
·        să promoveze un învăţământ optimal, care să asigure succesul pentru toţi copiii;
·        să fie corect înţeleasă de către elevi şi părinţii lor.
(adaptare după PLAS)
Tipuri de evaluare
1.     Observarea sistematică
-          informală (ocazională)
-          formală (în urma stabilirii unor scopuri precise)
presupune consemnarea într-o fişă a unor evenimente, atitudini, manifestări, relaţionări, comunicări; fotografii, înregistrări audio care vor fi depuse la portofoliul elevului pentru a fi consultate de părinţi.
1.     Evaluarea în centrul de activitate reprezintă aprecierea verbală sau scrisă pe care învăţătorul o face în timpul lucrului direct cu elevul la centrul de activitate. 
2.      Evaluarea la „scaunul autorului”. Elevii se prezintă în faţa clasei unde, de pe „scaunul autorului”, prezintă rezultatele muncii lor. Se poartă discuţii deschise, se fac aprecieri verbale. Acest exerciţiu îi formează pe copii în a juceda rezultatul muncii colegilor lui pe care îl va compara cu munca sa. 
3.     Expunerea lucrărilor. Lucrările elevilor sunt expuse în clasă şi toţi copiii pot să examineze cum au lucrat şi să comenteze lucrările.  
4.     Constituirea portofoliului. Pentru fiecare elev se constituie un dosar care cuprinde lucrări reprezentative aranjate pe domenii de studiu. Sunt colectate teste de verificare, fişe de lucru, compuneri, desene, lucrări practice, jocuri de perspicacitate, fişe se observaţii, etc. 
5.     Caietul de evaluare este tipizat, cuprinde datele personale şi fotografia elevului. Caietul se completează semestrial prin bifarea gradului de achiziţie a unor capacităţi pe obiecte de studiu: achiziţionat, în curs de achiziţie sau neachiziţionat. De asemenea se pot descrie atunci când e cazul, la rubrica Observaţii specificul individual al nivelului de achiziţionare fără folosirea calificativelor.
6.      Corespondenţa scrisă pentru părinţi. Învăţătorul transmite părinţilor periodic scrisori de sinteză care cuprind constatări, înştiinţări sau îndrumări privind ajutorul pe care părinţii îl pot da.

III.Concluzii

    Programul Step by Step urmăreşte să creeze temelia atitudiniilor, cunoştinţelor şi deprinderilor de care vor avea nevoie copiii în viitor. El este conceput în spiritul respectului faţă de necesităţile specifice fiecărei ţari cu tradiţiile sale culturale, în spiritul respectării Drepturilor omului şi a Convenţiei Drepturilor Copilului.
    Sistemul Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi cele individuale, incluzânâd şi îndrumările necesare pentru observarea şi evaluarea progresului fiecărui copil.
    Într-o clasă în care învăţarea se realizează conform programului Step by Step, copilul se dezvoltă într-o atmosferă de încredere şi se simte ajutat. Echipa de educatori care lucrează în acestă alternativă percepe fiecare copil ca fiind unic, demn de înţelegere şi respect.
    Educaţia în alternativa Step by Step înseamnă aprecierea ritmului de gândire şi acţiune al fiecărui copil, stimularea imaginaţiei creatoare în povestirile sale, crearea unei atmosfere în care jocul, învăţarea şi munca se desfăşoară cu plăcere.
    Alternativa Step by Step construieşte personalitatea copilului bazându-se pe relaţia dintre copil şi părinte, oferind familiei şansa de a se implica în continuare la procesul de formare a personalităţii copilului. Implicarea familiei în  cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în grupă sau acasă.     Aşadar, prin programul Step by Step se emite convingerea că familiile au cea mai mare influenţă asupra copiilor şi că ele sunt educatorii lor primari. Familiile doresc binele copiilor lor, urmărind ca ei să devină cetăţenii activi, realizaţi şi plini de succese. De aceea familiilor trebuie să le fie permis să joace un rol indispensabil în procesul educaţional şi să ofere ajutor la dezvoltarea experienţelor de asimilare şi învăţare din cadrul programului.
     Alternativa educaţională Step by Step are în centrul activităţii sale tocmai copilul cu preocupările, necesităţiile şi dorinţele sale, iar cadrul didactic trebuie să fie un model demn de urmat de către copii.

IV.Bibliografie

  Alternative educaţionale din România (2003), Editura Triade, Cluj-Napoca Cristea S.(1998);
  Dicţionar de termini pedagogici, EDP, Bucureşti;
  Albunescu, Ion (2007), Doctrine pedagogice, EDP,Bucureşti;
  Albunescu, Ion, Suport de curs, Alternative educaţionale;
  Bocoş, M.(2002),Instruiere interactiveă, Editura Pesa Clujeană, Cluj-Napoca;
   Kate Burke Walsh(1999), Predare după necesităţile elevului, Editura Cermi, Iaşi;
  Kristen,H.,Rozane,K. Kaufman,(1999), Crearea claselor orientate după necesităţile copilului,C.E.D.P.Step by Step, România;    
  Kristen,H.,Rozane,K. Kaufman,Ştefan, S.(1998), Educaţia şi cultivarea democraţiei:metode pentru preşcolari, C.E.D.P.Step by Step, România;   
  Revista învăţământului preşcolar nr.1-2 /2000;
  Kiresten A.H.,(1998), Creearea claselor orientate după necesităţile copilului, Editura CRI, Bucureşti;
  Dima,S.,(1999),Revista învăţământului preşcolar nr.1-2/1999,Editura Coresi, Bucureşti;
  Ion T.R.,(2002) Pedagogie fundamente teoretice, Editura V&I INTEGRAL, Bucureşti.
  

Acest material a fos realizat de catre studentele anului 2,Extensia Nasaud,zi: Titieni Daniela Ionela(coordonator),Burduhos Maria,Burduhos Adriana, Guzu Anamaria-Sabina si Iovu Anuta

Un comentariu:

  1. Foarte frumos articolul!Citatul este de excepție... foarte expresiv, felicitări Daniela, felicitări fetelor!

    RăspundețiȘtergere