miercuri, 15 mai 2013

Pedagogia Montessori - viața şi opera Mariei Montessori şi filosofia educației


        I)INTRODUCERE
       II)VIAȚA ŞI OPERA MARIEI MONTESSORI
       III)FILOSOFIA EDUCAȚIEI MONTESSORIENE:
                    III.1 Caracteristicile pedagogiei Montessori
                   III.2 Principiile pedagogiei Montessori
                   III.3 Obiective specifice pedagogiei Montessori
      IV) CONCLUZII
       V)BIBLIOGRAFIE

I)                   INTRODUCERE

                       La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX,  apar tot mai multe preocupări  referitoare  la studierea fenomenului educațional şi modernizarea educației. Astfel au apărut diferite mişcări dinamice ale gândirii pedagogice, constituindu-se curentul ,,educației noi”.
                      Ideile promovate de acest curent constituie baza trecerii de la magistro-centrism la pedo-centrism, adică se realizează trecerea de la o pedagogie axată pe  educator/cadru didactic la o pedagogie  în care copilul să fie în centrul atenției. Ca o reacție față de şcolile tradiționale, încep să apară ,,şcolile noi”şi ,,şcolile în aer liber” care erau considerate instituții de educație eliberate de tradiție . Ele se aflau în afara centrelor aglomerate pentru a putea oferi educaților contact direct cu natura şi o dezvoltare armonioasă a lor. Ideile promovate de aceste şcoli nu erau în totalitate noi ci se regăseau în operele lui:John Locke, Herbert Spencer, Jean-Jacques Rousseau.
                      Ideea unei educații eliberate de orice constrângere conduce la apariția curentului ,,educației libere” care pune accentul pe copil cu problemele şi interesele sale. Dintre reprezentanții acestui curent îi amintim pe: Lev Tolstoi (1828-1910), Ellen Key (1849-1926) şi Maria Montessori (1870-1952). Ei au avut preocupări pentru educația copiilor susținând libera dezvoltare a individualității copilului şi nonintervenția educatorului pentru a nu frâna dotarea ereditară.
                       Datorită acestor preocupări pentru schimbarea modului de organizare a activității instructiv-educative  şi al procesului de învățare al copilului apar alternativele educaționale: Montessori, Waldorf şi Step by Step. Cele trei alternative pun accentul pe copil şi interesele lui.
                       În România ,aceste pedagogii au pătruns după Revoluția din 1989, devenind discipline de studiu pentru facultățile de Psihologie şi Ştiințe ale Educației.
                      Pedagogia Montessori a fost introdusă de Maria Montessori (1870-1952) în anul 1907, în Italia şi este cunoscută sub numele de metoda Montessori care este considerată atât metodă cât şi filosofie educațională. Aplicarea acestei metode şi implementarea ei în sistemul de învățământ din întreaga lume, sub formă de alternativă la învățământul tradițional conduce la apariția mişcării numită montessorianism.
                    Deşi educația de tip Montessori a fost concepută de la naştere la adolescență, în România se aplică doar la învățământul preşcolar.


                                                                   II) VIAȚA ŞI OPERA  MARIEI  MONTESSORI
        
Maria Montessori s-a născut în 1870 în Chiravalle, în provincia Ancona din Italia. După absolvirea Facultății de Medicină a Universității din Roma, în 1896 devine medic fiind prima femeie medic din lume. Preocupările ei din domeniul psihiatriei au condus-o spre studiul copiilor cu deficiențe pe care i-a observat iar  în tratarea lor  a folosit atât metodele medicale cât şi metodele pedagogice , care pot da rezultate bune în planul dezvoltării psihice.        
În 1898 se naşte Mario Montessori care a fost dat în grija unei familii dintr-un sat de lângă Roma. Maria vizita des această familie iar între Mario şi ea s-a creat o strânsă legătură. După ce Mario află că Maria Montessori este mama lui, a colaborat şi a călătorit  împreună cu ea. După moartea mamei sale, Mario i-a continuat munca.
 În 1901 se dedică studiilor de filosofie a educației şi antropologie. Se angajează la Şcoala Pedagogică a Universității din Roma obținând postul de lector. Aici are şansa de a lucra cu copii ,,normali” iar în 1907 deschide Casa dei Bambini în care foloseşte propria  sa metodă, care mai târziu îi va purta numele: Metoda Montessori.
 În 1909 organizează primele cursuri de inițiere a educatoarelor şi ediția întâi a cărții:,, Metoda pedagogiei ştiințifice aplicată la educația copiilor mici”, la care participă 100 de studenți.
  În 1911 aplică experimentarea metodei în şcolile elementare, care conduce la apariția cărții:,,Autoeducația în şcolile elementare”.                                                                              
Maria Montessori conduce cursuri internaționale, congrese, ține conferințe care sunt punctul de plecare în definitivarea lucrărilor: ,,Educația pentru o lume nouă”, ,,Educația cosmică”, ,,De la copilărie la adolescență”, ,,Mintea absorbantă”, ,,Reconstrucția în educație”, ,,Formarea omului”, ,,Educația spre libertate”, ,,Descoperirea copilului”, etc.
Unicul fiu al Mariei Montessori, Mario Montessori, se căsătoreşte cu Helen Christy care dă naştere celor patru copii ai săi: Mario Jr., Rolando, Marilena şi Renilde.Mario şi-a însoțit mama în turneele ei, a asistat-o în conducerea cursurilor, au fondat Association Montessori Internationale(1929)- organizație ce viza formarea profesorilor, activitățile şcolilor şi societăților Montessori din întreaga lume. Renilde, fiica lui cea mică a fost până în anul 2000 secretar general iar apoi preşedintele AMI.                                                              
În  1956 publică cartea:,,The Human Tendencies and Montessori Education”                 
În 1976 inițiază primul curs de formare de formatori. După o perioadă de boală, moare la 10 februarie 1982 iar activitatea lor este continuată de  Renilde Montessori.

                                           
 
                                III.  FILOSOFIA EDUCAȚIEI MONTESSORI
                                  III.1 Caracteristicile pedagogiei Montessori

Pedagogia Montessori este cunoscută sub numele de metoda Montessori şi a fost aplicată în grădinițele Montessori.
Această alternativă educațională se bazează pe observarea ştiințifică a proceselor de  învățare la copii. Considerând că toți ,,copiii învață singuri” , Maria Montessori proiectează  un mediu organizat în care copilul poate alege liber dintr-un număr de activități de dezvoltare speciale. Oferă copiilor posibilitatea de a se dezvolta liber, la potențialul lor maxim, permițâdu-le să găsească soluții pentru propriile lor probleme. Automotivarea este cheia învățării complete, copilul şi învățarea fiind situate pe primul loc iar predarea şi programa de educație pe locul doi.
 Filosofia educației Montessori constă în antrenarea tuturor simțurilor, crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea proprie a fiecărui copil  prin intermediul materialelor utilizate în grădinițele Montessori. Materialele sunt create să stimuleze copilul  să se joace şi să acționeze împreună cu alți copii învățând să coopereze, să negocieze,să se respecte pe sine şi pe cei din jur, învață să cunoască realitatea înconjurătoare prin oferirea unor experiențe, activități şi materiale ce vor stimula curiozitatea. Copiii sunt încurajați să-şi dezvolte inițiativa, sunt încurajați să ducă la bun sfârşit sarcinile începute, îşi formează deprinderi de ascultare, de atenție şi concentrare. În sala de clasă  totul este aranjat pentru a stimula spiritul ordinii, al disciplinii, le permite copiilor să exploreze, să învețe, să se recreeze. Activitățile sunt proiectate pentru a dezvolta controlul degetelor şi muşchilor mâinilor, lucru ce va permite copilului un bun control al mâinii atunci când începe scrisul.   
În metoda sa, Maria Montessori aduce îmbunătățiri metodelor tradiționale prin faptul că fiecare copil învață singur, foloseşte materiale specifice nevoilor sale, iar rolul educatoarei este de a ghida, direcționa sau stimula activitățile copiilor. Educatorul oferă ajutor limitat, nu intervine în jocul copiilor decât atunci când aceştia nu ştiu ce au de făcut sau pentru a aplana conflictele. Copiii nu sunt pedepsiți de educator, nu primesc recompense, singura recompensă fiind mulțumirea că a realizat un lucru bun şi corect prin propriile forțe. Fiecare copil are o personalitate unică, un ritm şi stil propriu de învățare, astfel prin această metodă i se respectă dreptul de a se dezvolta integral şi armonios, în propriul ritm şi fiind încurajat în permanență. 
                              
                                 III.2 Principiile pedagogiei Montessori

 ,,Nimeni nu poate fi liber dacă nu este independent,prin urmare, primele manifestări active ale libertății individuale ale copilului trebuie să fie în aşa fel încât, ghidat prin această activitate copilul să poată ajunge la independență.”                                     
                                                               (Maria Montessori)

1) Mişcarea liberă stimulează cunoaşterea: Manipularea obiectelor duce la dezvoltarea gândirii şi a învățării. Maria Montessori consideră că ,,Mâna este organul minții”. Copilul îşi va dezvolta şi rafina simțurile, va dobândi deprinderi eficiente în domeniile studiate.
2) Copiii iau decizii în mod liber: Copiii au posibilitatea de a lua decizii referitoare la jocul şi munca lor.
3) Interesul stă la baza educației: Copiii acumulează cunoştințe de lungă durată doar atunci când sunt interesați de anumite subiecte. Astfel lecțiile sunt organizate pentru a inspira şi a stârni curiozitatea, pentru a-i stimula  în învățare.
4) Recompensele extrinseci sunt evitate: Nu există recompense materiale şi note deoarece se consideră că cea mai mare recompensă este mulțumirea realizării unui lucru.
5) Se acumulează cunoştințe cu şi de la ceilalți copii: În instituțiile Montessori, cunoştințele nu sunt oferite de educator ci fiecare copil învață descoperind singur sau de la alți copii. Sunt încurajate experiențele sociale, cooperarea şi oferirea ajutorului.
6) Se acumulează cunoştințe în context: Cunoştințele învățate sunt aplicate, ,,învață făcând”. Procesul de învățare este situat în sfera aplicabilității, iar cunoştințele dobândite sunt mai profunde.
7) Copilul îşi exercită voința liber într-un cadru limitat: Adulții stabilesc anumite limite clare şi lasă copiii să se desfăşoare liber între aceste granițe. Copilul învață astfel să gândească, să empatizeze şi să fie maturi.
8) Ordinea din clasă determină ordine în minte: Clasele Montessori sunt bine organizate fiind un instrument de învățare: inspiră sentimentul ordinii şi-i permite să exploreze, să învețe şi să se recreeze.                         III.3. Obiective specifice pedagogiei Montessori
,,Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur”
                                                             (Maria Montessori)

            Maria Montessori doreşte o schimbare în educația copiilor. Această schimbare presupune permiterea dezvoltării personalității copilului prin efort propriu şi învățare graduală, prin explorare proprie şi descoperire a realității înconjurătoare.
            Se conturează câteva obiective specifice pedagogiei Montessori:

            1) Stimularea curiozității epistemice la copil, imaginației, a inițiativei, a perseverenței. Curiozitatea stă la baza învățării. În contactul cu mediul ambiant, copilul descoperă cunoştințe şi acumulează diferite experiențe de învățare, stimulându-i-se curiozitatea. Deoarece copiii îşi aleg propria muncă sunt încurajaţi să ia diferite inițiative şi să persevereze.
            2) Dezvoltarea siguranței de sine, autodisciplinei, simțului de ordine, respectului de sine şi de alții. Copiii se joacă împreună dezvoltându-şi deprinderi de socializare, învață să coopereze, să negocieze, să înțeleagă şi să se respecte pe sine şi pe ceilalți. Activitățile realizate se bazează pe deprinderile dobândite ale copilului, fapt ce duce la reducerea neîncrederii în sine, iar copilul capătă încredere în forțele şi ideile proprii. Amenajarea spațiului  educațional promovează ordinea, disciplina şi autodisciplina, educatoarea intervenind doar atunci când este nevoie.
            3) Dezvoltarea atitudinii pozitive față de şcoală şi învățătură. Trebuie să existe un echilibru permanent între învățare şi recreere, între activitățile individuale şi cele de grup. Toate acestea oferă copilului posibilitatea de a se dezvolta în ritm propriu, de a repeta cunoştințele dobândite şi de a stimula interesul pentru învățare şi respectiv pentru şcoală.
             4) Sprijinirea copilului în dezvoltarea deprinderilor senzorio-motorii şi a capacității de judecată. Activitățile desfăşurate permit dezvoltarea unor deprinderi de clasificare, sortare, potrivire, ceea ce-l fac pe copil să gândească şi să judece anumite acțiuni efectuate cu mâinile, lucru care permite dezvoltarea deprinderilor de scriere. 

       IV. CONCLUZII
           
            Educația Montessori apare ca o alternativă la sistemul tradițional de învățământ. Prin aceasta, învățarea se realizează prin toate simțurile, copiii învață în ritmul lor propriu, învață să gândească, să acționeze independent, într-un mod responsabil.
            Maria Montessori elaborează această teorie pedagogică bazată pe respectul față de copil, creând un mediu propice dezvoltării copilului. Această teorie s-a răspândit cu repeziciune în întreaga lume, contribuind la apariția unui adevărat curent: montessorianismul. Ea considera că respectarea drepturilor copilului şi a necesității de a se dezvolta liber va avea consecințe directe asupra personalității copilului.                                             
             La noi în țară, au funcționat în perioada interbelică unități preşcolare şi şcolare primare de tip Montessori, unde erau înscrişi copii mici, sistem care este valabil şi în prezent. Sistemul de învățământ Montessorian este structurat pe arii de interes:
            *Viața practică (arii curriculare din domeniul experiențial);
            *Activități senzoriale – vizează dezvoltarea simțurilor;
            *Activitățile de limbaj-vizează dezvoltarea limbajului cu aspectele lui;
            *Activități matematice.
            În pedagogia Montessori grupele sunt constituite dintr-un număr de 30-35 de copii fără a avea un criteriu de vârstă, totuşi sunt grupați pe vârste şi abilități în serii de 3 ani: 0-3 ani, 3-6 ani, 9-12 ani, 12-15 ani, 15-18 ani.
            Sistemul Montessori este diferit de sistemul tradițional prin faptul că se impune o educație a părinților, o comunicare eficientă dintre părinte-educator pentru a putea sprijini şi acționa liber asupra tuturor copiilor în dezvoltarea lor armonioasă. Colaborarea este necesară pentru ca învățarea să îmbrace forma unui proces de descoperire ce conduce la concentrare,motivare,autodisciplină şi autoînvățare.
            Deşi educația Montessori era concepută pentru a se aplica de la naştere la adolescență, în România se aplică doar în învățământul preşcolar.

            ,,Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.”         
                                                                        (Mahatma Gandhi)
                                                 V. BIBLIOGRAFIE
            * Ion Albulescu, ,,Alternative educaționale” –Curs ÎD
            * Gheorghe Tomşa(coordonator), ,,Psihopedagogie preşcolară şi şcolară” –Editura Coresi, Bucureşti-2005
            *www.MontessoriHouse
            *Şt. Popovici, ,,Pedagogia alternativă” , E Pollirom 2001 ,Maria Montessori ,,Mintea absorbantă” –traducerea de Marcel Căpraru, Editura Apa, Drobeta Turnu Severin-2006
            *Horațiu Catalano(coordonator) , ,,Dezvoltări teoretice şi instituționale în alternativele educaționale” –Editura Nomina-2011
*Albulescu, Ion,  Doctrine pedagogice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009
                               

Autori:
1)  Codău (Găurean)  Victoria
2)   Moldovan (Pop) Anca-Oana
3)  Bota Adriana-Ancuța
4)  Pop Lucia-Aurelia
5)  Moisean Adriana


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu