vineri, 31 mai 2013

Pedagogia Waldorf – echilibru între trup, suflet și spirit.

Pedagogia Waldorf – echilibru între trup, suflet și spirit.
     
1.     Introducere
2.     Antropologia steineriană, bază a pedagogiei Waldof.
3.     Școala Waldorf în România.
4.     Care sunt metodele Waldorf?
5.     Miturile despre pedagogia Waldorf.
6.     Concluzii.

 1. Într-o mai mică sau mai mare măsură, toată lumea a auzit despre școala ,,Waldorf,  dar nu foarte multe persoane cunosc de fapt ce presupune educația în școala waldorfiană.
          Cu toate că mișcarea pedagogică a fost emisă în urmă cu aproape 100 de ani, alternativa oferită de Rudolf  Steiner răspunde acum unor nevoi cu care omenirea se confruntă. Într-o lume pragmatică, o lume care caută prin tot  ceea ce face rezultate materiale imediate, indiferent de sacrificiile făcute, alternativa Waldorf dorește să formeze oameni dezvoltați sănătos fizic, sufletește și spiritual în egală măsură.


         

                                              ( www.emersonwaldorf.org)

Școala Waldorf este locul unde copilul descoperă lumea și își formează personalitatea lipsit de constrângeri. Este învățat să învețe prin propriile descoperiri, învățat să iubească și să aprecieze ,,frumosul” în toate formele sale. Filosofia Waldorfiană privește fiecare subiect ca pe o artă, este prezentat ca un mod de viață și filtrată prin conștiința  fiecărui copil care înțelege fenomenul așa cum este el de fapt în viața reală și nu explicat în termeni greoi cu cuvinte greu de înțeles chiar și pentru un adult.                                                ( www.emersonwaldorf.org)

2.     Antropologia steineriană, bază a pedagogiei Waldof.
     Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner la inițiativa directorului fabricii de țigarete Waldorf Astoria, Emil Molt. Ea se bazează pe antropologia dezvoltată de Rudolf Steiner în cursurile de introducere ținute în toamna anului 1919, înainte de începerea primelor clase.
      Antopologia pedagogiei Waldorf privește ființa umană ca individ, care cere forme de învățare specifice ritmului său personal de dezvoltare fizică, sufletească și spirituală. Acest mod de a privi omul este cuprins într-o programă școlară proprie, jalonată pe treptele de dezvoltare ale copiilor.
Antropologia dezvoltată de Steiner pornește de la premisa că omul este o ființă spirituală aflată într-un proces de pătrundere treptată în realitatea societății umane și care se leagă în faze distincte de evoluție personală, de faptele de viață. Antropologia steineriană răspunde la întrebările profund spirituale ale omenirii, născută din necesitatea de a dezvolta o relație a individului cu lumea în deplină libertate.
În lucrările sale Steiner spune: „cele trei elemente constitutive ale ființei umane trup, suflet și spirit se dezvoltă diferențiat. În prima etapă este accentuată dezvoltarea fizică (aproximativ până la 7 ani) prin activarea voinței, manifestată prin joc și imitație; în a doua etapă are loc în mod deosebit dezvoltarea sufletească (până la 14 ani) iar a treia perioadă vizează dezvoltarea spiritual, activarea gândirii independente (aproximativ până la 21 ani).”
 
                                             (www.waldorfsaratoga.org)

3.     Școala Waldorf în România.


În România, școala Waldorf este o alternativă de stat. În țara noastră există la ora actuală 23 de asociații Waldorf. Rezultatele elevilor la examenele naționale de capacitate și bacalaureat confirmă performanțele acestui învățământ alternativ și îi conferă o poziție egală în sistemul național de învățământ. Școala Waldorf nu este o școală ajutătoare ci se adresează tuturor copiilor și este astfel concepută să-i ajute deopotrivă pe cei slabi pentru a atinge un nivel acceptabil cât și pe copiii dotați. Mai mult decât orice altceva școala Waldorf își propune să ajute dezvoltarea copiilor din toate punctele de vedere, într-un mod cât mai armonios.
Pentru că în sistemul tradițional școlile manifestă o manieră dură de învățământ, gradul de dificultate al materiilor a crescut atingând nivele greu de suportat de către elevi. Școala Waldorf privește materia în general nu ca pe un scop în sine ci  ca pe o modalitate de a dezvolta   în copil toate capacitățile necesare unui om complet.

4.     Care  sunt metodele Waldorf?

Metodele Waldorf derivă de la modelul pedagogic ce recunoaște etapele specifice de dezvoltare ale copilului. Filosofia waldorfiană vede educația ca pe o artă, astfel încât, fiecare subiect fie aritmetică, biologie sau istorie este prezentat într-o manieră adaptată special, pentru fiecare stadiu de dezvoltare a copilului. Fiecare materie este prezentată prin experiența directă și este de obicei argumentată prin artă, poezie, muzică, teatru și mișcare. Scopul profesorului este de a mobiliza capacitățile inerente ale copiilor creând în clasă o atmosferă care să provoace interes, curiozitate și entuziasm indiferent de materia predată. La școala Waldorf profesorul rămâne timp de opt ani alături de copii și încearcă să descopere punctele forte ale fiecărui elev și să se concentreze mai mult și în mod constant pe zonele mai slabe. Profesorul își va ajusta abordările pedagogice de la an la an în funcție de diferitele etape de dezvoltare ale copiilor. Concret, în școlile din sistemul Waldorf există înțelegerea ca învățătorul să predea materiile de bază atâta timp cât se poate garanta o calitate corespunzătoare. Astfel, pentru mai multă siguranță, unele materii sunt predate de către profesori de specialitate.
          Școala creată de Rudolf Steiner urmărește un program clar de educare a voinței. Deși un element important în calitatea vieții fiecăruia Steiner susținea că școala tradițională nu acordă o atenție deosebită voinței: „Ai voință copile și învață! Mi se spunea când eram elev. Ce-i aceea voință și cum poți să faci rost de ea nu se explica.” Voința în școala Waldorf este cultivată și întărită prin repetare regulată și ritmică și prin elementul artistic.
 
                          (Liceul Waldorf Cluj Napoca)


 Pe lângă ritmul zilnic, mai există și ritmul săptămânal, dar și ritmul anual. Acesta este deosebit de important, făcând legătura cu lumea înconjurătoare. În acest fel copilul trece periodic prin toate transformările naturii. Școala Waldorf încurajează în mod deosebit învățarea prin descoperire. Copii sunt scoși în natură și lăsați să observe transformările ciclice ale acesteia, învățând astfel să cunoască, să respecte și să iubească natura. Pentru întărirea acestei legături în fiecare sală de clasă există o masă a anotimpurilor, pe care sunt aranjate elemente de sezon. Ritmul anual este de asemenea evidențiat și prin multe sărbători din calendarul creștin. Pe lângă marile sărbători ale Crăciunului și Paștelui, multe altele sunt punctate în mod repetat. O altă particularitate a școlii Waldorf este legată de faptul că nu se lucrează cu manuale. În locul acestora, atât profesorii cât și elevii sunt obligați să utilizeze o largă bibliografie pentru înțelegerea unei teme. În acest fel sunt eliminate neconcordanțele între manualele scoase pe piață iar elevii se obișnuiesc din școală să se documenteze din cât mai multe surse pentru studiul unei teme cultivându-și astfel o mai largă deschidere pentru carte. În locul manualului clasic elevul din școala Waldorf își va crea propriul lui manual.

               (Liceul Waldorf Cluj Napoca)

El primește un caiet neliniat pe care îl va umple cu noile cunoștințe dobândite. În acest fel caietul devine propriul lui manual, pe care îl va îngriji, va scrie cât se poate de frumos și îl va înfrumuseța cu imagini și desene din lecțiile parcurse. În școlile Waldorf nu se utilizează caietele cu liniatură. Motto-ul acestei școli este: “educație pentru libertate” ori, este evident faptul că liniatura este folosită cu scopul de a îngrădi și limita la norme clar stabilite scrisul copilului. Deși mai greu la prima vedere, scrisul pe foi veline de la vârsta mică formează copilului deprinderea scrisului drept și ordonat și chiar dacă procesul este de mai lungă durată, rezultatul este mult mai solid cu atât mai mult cu cât se știe că după școală liniatura este abandonată (examene, scrisori,cereri, cv).
          De asemenea instrumentele de scris sunt altele decât în școala tradițională. Elevii școlilor Waldorf încep să scrie în clasa I cu blocuri cerate, mai apoi în clasele ce urmează dunga se subțiază, folosindu-se creioane cerate pline. Din clasa a II-a vor scrie cu creioane colorate jumbo și doar din clasa a IV-a se exersează scrisul cu pană și apoi încep să scrie cu stiloul.

                   (Liceul Waldorf Cluj Napoca)

          Caracteristica ce deosebește cel mai mult pedagogia  Waldorf de cea tradițională este predarea în epoci. Astfel materiile principale sunt predate în module de 3-4 săptămâni. Într-un astfel de modul numit epocă o clasă studiază una dintre materii prima și a doua oră de dimineață fără pauză. Într-o astfel de epocă se poate parcurge chiar și materia dintr-un  an școlar, economia lucrului fiind deosebit de eficientă. Materiile care se predau în acest sistem sunt: limba maternă și gramatica, matematica, fizica, chimia, istoria, geografia și științele naturii. Aceste materii pot să apară și în ore de exerciții care au rolul de a fixa cât mai bine materia predată la cursul de bază.
          După încheierea unei epoci elevii se reîntâlnesc cu materia terminată doar peste câteva luni sau chiar un an. Se pune desigur problema uitării prin neexersare dar școala Waldorf susține că e singura din lume care folosește uitarea în procesul de învățare. Avantajul învățării în epoci este reprezentat de faptul că informațiile și întrebările primite peste zi sunt prelucrate inconștient noaptea, astfel a doua zi găsind mai ușor rezolvarea lor.
          Celelalte materii studiate în școala Waldorf sunt numite generic abilități adică: limbile străine, educație fizică, desen iar celelalte activități artistice apar ca și ore fixe după cursul de bază.
          Deși nu este o școală de arte, ponderea cursurilor artistice și a celor practice este ridicată în orarul școlilor Waldorf. Acest lucru se întâmplă însă doar din dorința de a se realiza o educație echilibrată. Fiecare copil are oportunitatea de a studia ceea ce i se potrivește însă are preocupări și în alte domenii în care nu are înclinații, dar care sunt necesare unei formări complete. Adepții pedagogiei lui Steiner susțin că educația intelectului prin științe cultivă antipatia și distanța, iar educarea sufletului prin arte și meșteșuguri cultivă simpatia și apropierea. Este recunoscut faptul că ambele laturi ale educației sunt în egală măsură importante pentru un om echilibrat.

 

                                            (www.wtop.com)

Cursurile artistice sau practice susțin materiile adresate intelectului, activități care ajută puternic la formarea vederii în spațiu, la cultivarea manualității necesare matematicii. La începutul ficărei zile, fiecare clasă parcurge o parte ritmică în care cântă, recită sau dansează. Această etapă parcursă este menită să-i aducă pe toți la unison, îi pregătește pentru oră și le canalizează energia spre o învățare cât mai eficientă.
          Cursurile artistice sunt privite ca fiind foarte importante pentru că ele educă stările sufletești. Stări precum veselia, tristețea sau melancolia sunt evidențiate in arte, iar elevul trăiește în procesul reprezentării lor caracteristicile propriei personalități, pe care în acest fel o cunoaște și o stăpânește mai bine.
O altă caracteristică deosebită de învățământul tradițional este reprezentată de faptul că în școala Waldorf elevii nu primesc note. Neexistând frica de note proaste elevii sunt deschiși, participând în mod natural la oră. Cei care nu au înțales au curajul să întrebe și ies cu încredere la tablă. Cu toate că primesc regulat teme și lucrări de control, scopul lor nu este de a obține o notă cât mai mare ci de a face o lucrare cât mai bună și în plus nu sunt nici tentați să copieze la testări. Neexistând note, părinții află despre rezultatele copiilor, întâlnindu-se regulat cu cadrele didactice, iar la sfârșitul fiecărui an școlar elevul primește un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea copilului din toate punctele de vedere.

5.       Miturile despre pedagogia Waldorf.

       Faptul că școlile Waldorf funcționează în virtutea unei înțelegeri spirituale a ființei umane, nu le face religioase sau „școli biserică”. Acestea nu au nici o legătură cu biserica. Antropologia steinereana care educația Waldorf se bazează este o știință spirituală independentă de orice doctrină sau sistem religios.
      Un alt mit cultivat de criticii educației Waldorf, este acela că modul de predare în școlile  Waldorf nu este știintific și în consonanță cu cunoștințele și teoriile științifice actuale.  În mare parte acest mit derivă de fapt din cauza modului diferit în care conținutul științific este introdus în școala Waldorf comparativ cu ceea ce se întâmplă  în școala tradițională.
  În școala tradițională subiectele sunt introduse și dezvoltate mai întâi prin prezentarea unei teorii, definiții sau formule, apoi efectuarea unui experiment care demonstrează teoria, iar mai apoi elevii învață să rezolve problemele prin aplicarea directă a formulelor. În educația Waldorf,  subiectele științifice nu încep și nu se bazează pe formulă și teorie în sine. Mai degrabă ei încep cu studierea unui fenomen pe care elevii îl observă și îl studiază în mod individual, mai apoi primesc din partea cadrelor didactice anumite elemente de ghidare ca doar la sfîrșit să se ajungă la formula științifică și legile din spatele fenomenelor.

                                                   (www.waldorf.org.za)


 6.     Concluzii.
         
Pedagogia Waldorf pornește de la copil și are ca obiectiv dezvoltarea potențialului individual al acestuia. Numită „educația pentru libertate”, educația Waldorf este orientată antropologic și ține seama de necesitățile și capacitățile fiecărui individ. Lipsiți de constrângeri și angoase legate de performanțe și note copiii din școala Waldorf au șansa de a învăța, a crește frumos în gândire, simțire și voință. Ei vor fi educați și formați cu dorința de a-și autodepăși limitele, raportându-se la propriile rezultate. În școala Waldorf se pun bazele sănătății fizice, psihice dar și spirituale ale fiecăruia. Se încurajează învățarea prin descoperire și se insuflă dorința de cunoaștere dincolo de rigurozitatea științifică. Metodele de predare diferă în funcție de vârsta copiilor și pornesc de la necesitățile de dezvoltare specifice vârstei respective. Dezvoltarea gândirii, simțirii și voinței copilului sunt obiectivele esențiale ale acestei educații, iar echilibrul dintre ele este în fond ceea ce fiecare individ caută să dobândească  pentru a avea o viață împlinită.

BIBLIOGRAFIE

Horațiu Catalano (coordonator): “Dezvoltari teoretice și instituționale în alternativele educaționale.”

Ion Albulescu – suport curs : “Alternative Educaționale
Autori: Elena Dăscălescu
              Ersilia Pop
              Ana Maria Sîngeorzan
              Raluca Bălan
              Ioana Belei
             

2 comentarii: