sâmbătă, 25 mai 2013

Montessorri-pedagogia

       

  

                                               

Cuprins:
1.Pedagogia Montessori
2.Învățământul Montessori
3. Metoda   ,, Montessori”
4.Materialele și jucăriile Montessori
5.Concluzii
                           
1.                                              Pedagogia  Montessori

                                
                                                                                            


         Alternativa  pedagogică   ,,Montessori" a  apărut  la  începutul  anului  1907, prin  înfiinţarea  primei  instituţii,  ,,Casa dei Bambini" ( ,, Casa Copiilor" ) , în  care  s-a  experimentat  cu  succes  o  nouă  metodă de  educaţie  iniţiată  de  Maria Montessori,  pedagog  şi  medic  italian.
         În  prezent ,  după  100 de ani de la începutul  aplicării  acestei  metode  de  educaţie  la  copiii mici, pedagogia  Montessori  se  practică  în  22.000  de  şcoli  din 101 ţări de pe  toate  continentele.  Cele mai  multe  sunt  pentru  copiii  de 3-6 ani  şi  6-12 ani.
        Pedagogia  Montessori  are  ca  principiu  de  bază  autoeducarea  şi  aplicarea  celor  învăţate  direct, nemijlocit.
        Copilul şi, implicit, nevoile  sale  individuale  reprezintă  centrul  pedagogiei  Montessori,   acesta  fiind  privit  ca un om  în  toată  firea, i  se respectă  personalitatea, deoarece  este  un individ  unic şi  irepetabil.
         Cei  mici  sunt  ajutaţi  să-şi  dezvolte  voinţa  acordându-li-se  libertate  asupra  hotărârilor  lor,  sunt  îndrumaţi    gândească  şi    acţioneze  independent.
         Fiecare  copil  are un  potenţial  individual unic. Părinţii  şi  educatorii  trebuie    admită nivelul  de dezvoltare  pentru  fiecare  copil,  în  mod  individual.
         Copiii  sunt  încurajaţi  mereu    ia  decizii  proprii, pe  care să  le respecte. Se  pune  accent  pe  partea  de  curăţenie  şi  ordine  a  mediului  de  lucru, copiii  fiind  implicaţi  direct  în  asigurarea acestora.
         Pedagogia  Montessori  asigură  dezvoltarea  completă a copilului:  intelectuală,  fizică, emoţională  şi  spirituală.  Ea  promovează  independenţa, siguranţa  de sine, creativitatea  şi totodată creează  cetăţeni  responsabili. 

2.                                          Învăţământul Montessori

       Pedagogia Montessori s-a născut din nevoia de a oferi copiilor posibilitatea să devină adulţii liberi şi echilibraţi de care societatea are atât de mare nevoie şi pe care îi şi pretinde. Ca răspuns la nevoile şi limitările sistemului tradiţional Maria Montessori creează o nouă cale nascuta din dragoste neconditionata pentru copil si pentru sufletul său.
 În învăţământul Montessori
       -cadrul didactic are un rol nonintervenţionist ;
       -accentul este pus pe autodisciplină,impus de mediul în care copilul lucrează.
       -cadrul didactic nu intervine decât dacă este necesar şi atunci discret.
       -grupele sunt alcatuite din copii de vârste diferite;
       -cunoştintele noi sunt adesea asimilate în urma lucrului în grup. Copiii învaţă unii de la alţii ;
       -greşelile sunt corectate de la sine, cu ajutorul materialului de studiu, copilul reuşind să înveţe prin cultivarea unor stări pozitive ;
        -copilul învaţă în ritmul său propriu :
        -copilul îşi alege singur activităţiie la care doreşte să participe,se deplasează prin clasă şi poate vorbi cu cine doreşte fără a perturba activităţiile altora ;
         -materialele folosite în procesul de învaţare se adreseaza tuturor simţurilor,fiind special gândite, ajutand copilul la o cunoaştere totală ;
         -nu este o limită in ceea ce priveşte timpul în care copilul poate lucra cu un anumit material ;
          -cadrul didactic predă individual şi diferenţiat.

3.                              Metoda   ,, Montessori”                           

      Alternativa educațională ,,Montessori” a fost numită ,,metodă” de către inițiatoarea ei Maria Montessori.,,Metoda” este ceea ce  a învățat de la copii că le este necesar.
      ,,Pentru a înțelege cu adevărat munca noastră,trebuie să se considere că punctul de plecare nu este ,,metoda de educație” ci,dimpotrivă,metoda de educație este consecința faptului de a fi asistat la dezvoltarea unor fenomene psihologice care rămăseseră neobservate și deci erau necunoscute de milenii ( Maria Montessori.Descoperirea copilului,București,E.D.P,1997).
      Maria Montessori consideră că este nevoie de o reînnoire a metodelor de educație și instruire.Această metodă a fost elaborată pe baza observațiilor științifice ale Mariei Montessori asupra comportamentului copiilor.Ea consideră că fiecare se naște cu un anumit potențial care trebuie valorificat.Metoda pune în centru ,,copilul”.El va învăța într-un mediu noncompetitiv,va învăța să muncească independent,în ritmul fiecăruia.E încurajată motivația,autodisciplina,
independența,dragostea pentru învățătură.
      Cele trei principii de bază ale metodei montessoriene sunt:
•observația;
•mediul pregătit;
•libertatea individuală.
Observația surprinde o adevărată tehnică de observare a copilului prin intermediul unei fișe speciale concepute de Maria Montessori în vederea urmăririi creșterii și devoltării copiilor;
Mediul pregătit se referă la dispunerea specială a mobilierului,la legătura directă cu mediul înconjurător,adultul fiind un intermediar al cunoașterii;
Libertatea individuală reprezintă asumarea de către cadrele didactice a libertății alegerilor pe care copilul le face.
      Pedagogia Montessori este în România una dintre alternativele aducaționale legiferate prin comunicatul de presă al M.E.C. și  C.N.A.E din 31.03.2004.
      Cararcteristici ale metodei Montessori:
-respectarea personalității copilului;
-încurajarea copiilor de a depăși obstacolele;
-copilul este încurajat să gândească și să acționeze independent;
-copilul învață cel mai bine când are posibilitatea să aleagă și să descopere în mod direct activitățile care-i stârnesc interes;
-fiecărui copil îi este respectat propriul ritm de învățare;
-copilul e îndrumat spre autodisciplină,autoeducare;
-copilul e încurajat să ia propriile decizii și să le respecte.                                                                                       

4.                               Materialele  şi  jucăriile  Montessori

            Maria Montessori a confecţionat materiale didactice destinate fiecărui simţ. Într-o grupă Montessori există un singur exemplar din fiecare material, deci un singur copil poate desfăşura activităţi care implică acel material. Materielele sunt confecţionate din lemn, hârtie, lână, pânză etc. Aceste materiale sunt create special şi oferă copilului posibilitatea de –a alege acele activităţi care îi provoacă interes.
          Jucăriile sunt confecţionate majoritatea din lemn. Există jucării pentru fiecare domeniu de activitate: senzorial, limbaj, matematică, viaţa practică, geografie, botanică, etc.
          Jucăriile stimulează memoria şi atenţia în acelaşi timp, motricitatea şi capacitatea de percepţie a formei. Ele dezvoltă creativitatea şi imaginaţia.
         Cele mai cunoscute jucării Montessori sunt:
TURNUL  ROZ- este un ansamblu de zece cuburi roz de mărime gradată, cu latura de la 1 cm  la 10 cm. Toate elementele sunt de aceeaşi culoare, formă şi material. Pentru a efectua exerciţiul, copilul trebuie să recunoască gradarea mărimii şi să construiască turnul începând cu cubul cel mai mare la bază şi plasându-l pe cel mai mic în vârf. Exerciţiul este autocorectiv  pentru că un element plasat într-o ordine incorectă ar fi imediat vizibil şi ar putea să determine căderea turnului. Aceasta este o jucărie confecţionată pentru domeniul senzorial.             
 
   
                                  TURNUL  ROZ  ( imagine preluată de la Centrul  Educațional Cuiburi cu      Soare)

SCARA  MARO- este un ansamblu de 10 prisme, variind de la 1x1x20 cm la 10x10x20 cm. Copilul trebuie să plaseze eleméntele după o gradare corectă, realizând o structură asemănătoare cu o scară.
     SCARA  MARO  ( imagine preluată de la Centrul  Educațional    
                                                                                                       Cuiburi cu Soare)
TABLETE  COLORATE- cutia conţine 7 tonuri, nuanţe de 9 culori diferite. Copilul trebuie să distingă intensitatea tonurilor şi să plaseze tabletele în ordine de la cea mai închisă la cea mai deschisă a fiecărei culori. Când jocul e terminat, aranjamentul produce un efect drăguţ de curcubeu care este foarte atrăgător.
     TABLETE  COLORATE
( imagine preluată de la Centrul  Educațional Cuiburi cu Soare)


BARE  COLORATE  PENTRU  NUMĂRARE-  zece tije din lemn masiv divizate în unităţi, alternând culorile roşu şi albastru. Tijele sunt constante în înălţime şi lăţime (2,5cm), gradate  în lungime de la 10 cm la 1 cm.
    BARE  COLORATE  PENTRU  NUMĂRARE
( imagine preluată de la Centrul  Educațional Cuiburi cu Soare)CUTIE  CU  CIFRE  ABRAZIVE- ghidează  mâna copilului spre scriere, spre urmărirea formei şi a direcţiei în care aceste numere sunt scrise.
    CUTIE CU CIFRE ABRAZIVE
( imagine preluată de la Centrul  Educațional Cuiburi cu Soare)


CADRU  CU  “MOŞ  ŞI  BABA”- copilul deprinde închiderea şi deschiderea “Moş şi Baba”. Acest exerciţiu ajută copilul să-şi dezvolte coordonarea mâini-ochi, concentrarea şi independenţa.
  CADRU  CU  “MOŞ  ŞI  BABA”
( imagine preluată de la Centrul  Educațional Cuiburi cu Soare)


5.                                                            CONCLUZII

Educația Montessori urmărește un scop ambițios:să ajute la dezvoltarea copilului într-o ființă umană adultă,completă,confortabilă cu sine,cu societatea și cu umanitatea în ansamblul ei.
            În timp ce abordarea tradițională rămâne concentrată pe transmiterea unor cunoștințe precise,în care cadrul didactic este centrul atenției,al clasei și al activității,abordarea Montessori se concentrează pe susținerea și sprijinirea procesului natural de dezvoltare a ființei umane,în care cadrul didactic are un rol nonintervenționist în clasă,în care mediul și metoda încurajează autodisciplina,iar copilul poate să își aleagă singur activitatea ,în funcție de ritmul său propriu și preferințele sale,iar părinții sunt implicați activ la procesul de educație.
            Avantajul primordial al acestei abordări este de a participa la propria formare,de a se autoforma și consecințele acestui lucru având efect în evoluția personală.,,Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur”(Maria Montessori).Așadar această abordare are ca repere ce ghidează călătoria copilului spre a deveni adult:  promovarea drepturilor copilului, extinderea și intensificarea educației timpurii și educarea părinților,formarea deprinderilor de activitate intelectuală intensă și continuă,de adaptabilitate și asumare a schimbărilor,educația cosmică și ecologică prin asumarea unor responsabilități de care poate să depindă chiar viață umanității.

BIBLIOGRAFIE:
1.Maria Montessori.Descoperirea copilului,București,E.D.P.,1997;
2.Horațiu C.Catalano .Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,Ed.Nomina,2011;
***www.grădinițamontessori.ro;
***www.scrib.ro;
***www.gamatoys.ro;
***www.casamontessori.ro.

AUTORII MATERIALULUI:
1.Ienciu Iulia
2.Negrușier Estera Lucreția
3.Miherța (Cărbune) Cătălina;
4.Bumbu (Groza) Cristina Livia
5.Cristurean (Ani) Ioana;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu