joi, 29 mai 2014

Elemente specifice ale unei relaţii pozitive versus negative la nivel familial

 Cuprins:


Tema 1: Relaţiile familiale.Tema 2: Relaţiile familiale şi rolul lor.Tema 3: Relaţiile pozitive la nivel familial.Tema 4: Relaţiile negative existente ȋntr-o familie.Tema 5: Elemente specifice unei relaţii familiale.


Tema 1: Relaţiile familale


          Concepută ca formă de comunitate umană, familia este, poate, cea mai trainică dintre ele. Fiind caracteristică pentru toate treptele de dezvoltare istorică și având o mare stabilitate ca structura socială, ea ocupa un loc aparte în raport cu celelalte forme de comunitate.
„Familia este o formă complexă de relații biologice, sociale, materiale și spirituale între oameni legați prin căsătorie, sânge sau adopție. Fiind un fenomen social, ea se dezvoltă o dată cu dezvoltarea societății și se modifică în raport cu aceasta” (Maria Voinea, Familia și evoluția sa istorică).
          Relațiile de familie au un caracter de complexitate pe care nu-l găsim la alte categorii sociale, familia fiind „un grup social realizat prin căsătorie, alcătuit din persoane care trăiesc împreună, au gospodărie casnică comună, sunt legați prin anumite relații natural biologice, psihologice, morale și juridice și care răspund unul pentru altul în fața societății”. (A. Stănoiu, M. Voinea, Sociologia familiei).
Astfel, pe lângă  familia clasică, formata din tată, mamă și copii, întemeiată pe căsătorie, au apărut și  familia monoparentală compusă din mama necăsătorită și copiii săi, precum și familia sociologică, adică uniunea familială alcătuită din tata, mama și copiii lor, care nu are la baza căsătoria.
Cercetarea evoluției istorice a familiei a dezvăluit faptul că relațiile și funcțiile familiei sunt determinate  de tipul și forma relațiilor de producție, de trăsăturile dominante ale sistemului social din care fac parte. Mai mult, funcțiile familiei sunt influențate de starea generală a societății, de nivelul progresului tehnic și economic, etc.
          Familia îndeplinește „patru funcții pentru viața socială, umană: sexuala, reproductivă, economică și educațională. Fără realizarea funcțiilor sexuale și reproductive,  societatea s-ar stinge, fără funcția economică viața ar înceta, iar fără funcția educațională, cultura s-ar sfârși” (I. Mihăilescu, C. Zamfir, L. Vlăsceanu, „Dicționar de sociologie). În doctrina juridică sunt menționate trei funcții ale familiei: cea de perpetuare a speciei, cea economica si cea educativa.
Funcția de perpetuare a speciei are un caracter primordial în raport cu celelalte funcții, deoarece omenirea este de neconceput fără continua perpetuare a speciei umane. Având în vedere funcția biologică a familiei, s-a spus că familia este o realitate biologică, prin uniunea dintre bărbat și femeie și prin procreație (funcția de procreare fiind comuna familiei din toate timpurile).
Funcția economică a familiei este influențată de gradul de dezvoltare economică a societății și de importanța  acesteia de la o societate la alta. Această funcție își găsește expresia în „ducerea în comun a gospodăriei casnice și comunitatea de bunuri a soților, precum și ajutorul acordat membrilor ei aflați în nevoie din cauza incapacității de a munci”. Prin această funcție, familia asigură cadrul material indispensabil pentru siguranța, bunăstarea și confortul membrilor săi.
Funcția educativă – educația din familie, prima etapă a procesului educativ, prezintă o importanță primordială – „ familia este cea care asigură creșterea, dezvoltarea fizică și spirituală a copilului, ea imprimă primele cunoștințe, impresii, aprecieri despre lumea înconjurătoare, îi formează deprinderile și trăsăturile esențiale, conturându-i astfel viitorul sau profilul moral si social. Atmosfera din sânul familiei, exemplele văzute, educația și instruirea primită se păstrează în mintea copilului tot restul vieții și sunt hotărâtoare pentru formarea caracterului și personalității sale viitoare” (I. Albu).
          În concepția lui I. Albu, acestor trei funcții specifice familiei, se adaugă o a patra: solidaritatea familială – familia asigură nu numai socializarea și integrarea socială a membrilor săi, ci însăși funcționalitatea și continuitatea sa, intimitatea și coeziunea grupului, securitatea emoțională și încrederea membrilor familiei.
Solidaritatea familială exista între membrii familiei și poate fi considerată ca atare dacă privim cale trei funcții ale familiei (biologică, economică și educativă) dintr-un unghi interior.
Modelul familiei nucleare a suferit schimbări importante în multe dintre dimensiunile sale, iar în cazul statelor capitaliste dezvoltate, a încetat să mai fie singurul model de familie practicat și acceptat.
          Într-o măsură diferită de la o țara la alta, familia prezintă o diversitate de forme și se combină în alte forme de conviețuire, care sunt foarte diferite de familia nucleara sau nu au nimic în comun cu familia. Astfel, putem întâlni, potrivit lui I. Mihăilescu, următoarele tipuri de familii:
          Familii de o singură persoana – formate dintr-un bărbat sau o femeie care a optat pentru celibatul definitiv sau din persoane divorțate care nu s-au recăsătorit;
         Familii formate dintr-un bărbat și o femeie care coabitează – compuse din persoane ce conviețuiesc în aceeași gospodărie, dar nu sunt uniți prin căsătorie legală și care au sau nu copii;
         Familii formate dintr-un singur părinte (de obicei mama) și unul sau mai mulți copii – persoane necăsătorite care au copii sau persoane care au fost căsătorite, dar care au rămas singure prin divorț ori prin decesul partenerului;
         Familii nucleare propriu-zise;
         Familii cu 3 sau 4 generații – extinse – reprezintă un tip familial din ce în ce mai rar (o forma de familie cu trei generații, mai frecvent întâlnită și în mediul urban din România, este cea formata din soț, soție, copiii acestora și un părinte al unuia dintre soți, de obicei, mama soției).
Dacă aruncăm o scurtă privire la familiile care ne înconjoară, observăm o mare diversitate de structuri şi manifestări familiale. Mult mai mare decât exista acum 50 sau 100 de ani. Acest lucru se dato­rează câtorva schimbări pe toate planurile societăţii: economic, social, psihologic, spiritual. Iată care sunt cele mai semnificative dintre aceste schimbări care au avut efect inclusiv asupra familiei:
 • Dezvoltarea materială a societăţii, care a transformat omul într-un individ centrat pe acumulare şi mai puţin pe existenţă.
 • Depersonalizarea omului, care derivă destul de direct din caracte­ristica de mai sus. La aceasta se mai adaugă şi tendinţa de a valoriza mai degrabă individul unic, decât familia sau grupul. Astăzi se foloseşte mai mult „eu”, decât „noi
 • Creşterea ritmului de viaţă şi a variantelor de petrecere a timpului, atât în zona profesională, cât şi în cea personală, ceea ce a avut ca efect apariţia unor noi nevoi care se cer satisfăcute.
 • Conştientizarea dezavantajelor familiilor tradiţionale, care puneau accent pe stabilitatea familială, şi mai puţin pe satisfacţia reciprocă a membrilor ei. Astăzi tinerii sunt mult mai orientaţi spre satisfacţia maritală, spre împlinirea emoţională în cuplu, decât să urmărească cu orice preţ longevitatea cuplului sau a familiei.
 • Pozitivarea atitudinii faţă de femei, de la boom-ul feminismului, la încercările actuale de echilibrare a atitudinii faţă de cele două sexe.
 • Relaxarea atitudinii faţă de sarcinile şi copiii proveniţi din afara relaţiilor de cuplu stabile sau faţă de adopţii.
 Dincolo de toate aceste schimbări, ceea ce este important să înțelegem este ce se întâmplă în interiorul fiecărei familii. De aceea, psihologia familiei se centrează mai degrabă pe unicitatea fiecărei familii, ţinând însă cont de toate influenţele exercitate asupra ei.


Tema 2: Relţiile familiale şi rolul lor

   Fie că este vorba de un bărbat sau de o femeie, fiecare dintre ei se plâng la un moment dat de ceva, cu toate că începuturile relaţiei erau foarte promitatoare.
Care este motivul? Oamenii ajung în relatia de familie  şi nu ştiu să trăiască. Oamenii au nevoie să fie învăţaţi să trăiască în relaţie, a trăii cu celălalt.
             Privind în zilele noastre nici barbaii si nici femeile nu ştiu nimic despre a lega o relaţie ca urmare ceea ce se întamplă astăzi în familii este tragic şi foarte dureros pentru ei. Pentru că femeile au pierdut taina relaţiei, taina armelor lor feminine din ce în ce mai mult încearca să copieze bărbatul considerând că acestă este un comportament de succes.Daca vorbim de relaţia dintre un el şi o ea, în trecut femeile cunoaşteau foarte multe lucruri despre taina căsniciei. Ele aveau rolul lor foarte bine distribuit atât în societate cât îi cuplu.Între timp societatea s-a modificat, astfel că de-a lungul istoriei rolul masculin sau rolul bărbatului nu prea s-a schimbat. Ceea ce făcea el în trecut face şi astăzi în mod normal.Pe când rolul femeilor s-a schimbat. Din această cauză femeile aproape că nu mai stiu ce au de făcut. Au pierdut toate talentele şi toate darurile din învăţăturile mistice şi sacre de a stăpâni şi controla un bărbat,de a-l hrăni şi energiza.
           Rolul bărbatului nu s-a schimbat, ci doar tipologia lui. Astfel bărbaţii nu mai sunt nici războinici, nici vânatori şi nici nu ii mai oferă aceeaşi protecţie şi siguranţă a traiului pe care o făceau bărbaţii în trecut faţă de femeia sa. Ca urmare totul este un raport cauză efect.Femeile au încept să ia locul bărbaţilor şi pentru că bărbaţii au  început cumva să se schimbe nu mai au bărbăţie, cuvânt şi onoare. Bărbatul trebuie să îşi îndeplinească în viaţa  cuplu si societate natura lui. El are o natură, guvernată de anumite legi care sunt diferite de ale femeii.
                La fel femeia, ea trebuie să intre in natura ei, să joace rolul său si să nu atenteze sau să pretinda rolurile masculine. Poate face asta, însa din câte am observat niciodata nu rezultă ceva bun. Nici la bărbaţi care ocupă rolurile feminine şi nici la femei care le ocupă pe cele masculine.Fiecare bărbat are în el o parte feminină la fel cum fiecare femeie are in ea o parte masculină.  În trecut femeia avea un rol foarte bine determinat. Ea trebuia de exemplu să stea în peşteră, să se îngrijeasca de copii, să ţină focul aprins, să gătească şi să facă anumite activităţi pe lângă locuinţă. Bărbatul construia casa si femeia se ocupa de amenajarea ei şi a vieţii în acel loc.De cănd se naşte femeia este educată într-un stil diferit decăt bărbatul. Din cauza acestei educaţii apar o sumedenie întreaga de problem.
             In orice familie trebuie să existe nişte legi, o anumită ordine, nişte reguli care nu le instaurăm noi ci sunt create de natura şi vor exista întotdeauna.Una dintre aceste legi este că bărbatul este principiul solar. El este cel care se ocupă de tot ce este înafara casei. Femeia este cea care se ocupă de casă, care este microuniversul ei şi tot ce este în jurul ei:casa, copii, ingrijirea lor. Familia este compusă dintre un bărbat şi o femeie.
             Rolul bărbatului în familie este să impună limitele, să arate graniţele de unde până unde se poate şi de unde pâna unde întervine o pedeapsă. Tata trebuie să fie bun, dar drept ca Dumnezeu, este cel care stabileşte ordinea, şi se ocupă ca toate regulile să fie respectate. Dacă limitele sunt încălcate şi copii cresc fără limite se comportă fără limite. Un adolescent crescut fără limite va consuma alcool, droguri, femei, căsatorii sau divorţuri fără de limite. Mama este cea care iubeşte necondiţionat şi fără limite. Deci este foarte importantă influenta părinţilor asupra copiilor.Acolo unde nu există limite înseamnă că tatăl nu a fost foarte prezent şi acolo unde tata nu a existat, el o copie pe mama, nu a avut un model. Copii care nu au un model copie pe cei din jur sau au un model ideatic. Mama este cea care educă, care hrăneste,energizează sufleteşte. Tata este cel care procură hrana şi care vine seara acasă şi verifică dacă lucrurile sunt în ordine. El este cel care urmăreşte că regulile să fie îndeplinite.
              Foarte mulţi au încercat să facă şi să schimbe lumea, însa nu în conformitate cu legile naturii şi ale Universului. Oricât de deştepţi am fi, nu avem cum să mergem împotriva legilor Universului şi nici să ne abatem.Dacă femeia încearcă să lupte cu un bărbat cu instrumente feminine ea va fi cu siguranţă învinsă sau va transforma acel bărbat daca este mai slab pe el într-o femeie.
               Relaţiile de familie sunt influenţate de personalitatea părinţilor, de puterea lor de a estompa ceea ce este rau, de metodele folosite pentru educarea copiilor, de atitudinea faţă de situaţia de părinte, de ocupatia lor, de gradul lor de solidaritate.Familia este un grup necesar oricarui individ cu rol de formare şi dezvoltare cât şi prin oferirea unui loc în care omul să se simtă protejat,aşteptat,şi iubit.Familia este ceva de nepreţuit,un lucru ce nu se obţine aşa uşor şi nici nu poate fii impus.


Tema 3: Relaţiile pozitive la nivel familialÎn concepția psihiatrului argentinian Salvador Minuchin, structura familială este un set invizibil de cerințe funcționale ce organizează modurile în care membrii familiei interacționează. Pentru menținerea integrității și menținerea funcționalității unei familii este nevoie ca structura acesteia să fie flexibilă, să reziste la schimbare până la un anumit punct dar în același timp să se adapteze atunci când circumstanțele o cer.
Relaţiile dintre membrii unei familii funcţionează pe principiile sistemice, fiecare element se află în legătură cu celelalte.
Sistemul familiei este un ansamblu de elemente care funcționează pe baza unor reguli și dispune de echilibru. Prin sistem înțelegem nu numai o sumă a părților lui ci și relațiile dintre acestea. Raportat la familie aceasta este văzută ca o sumă a membriilor ei componenți și interacțiunea dintre aceștia, aceasta realizându-se după anumite reguli, având anumite funcții și existând permanent tendința menținerii unui echilibru în interiorul acestuia. Ca și sistemele în general, familile pot fi închise(nu relaționează aproape deloc cu mediul înconjurător)sau deschise(relaționează cu mediul înconjurător). Familiile deschise sunt acele familii ce au multe relații de prietenie, care își fac vizite reciproce, și sunt deschiși pentru modificarea regulilor și concepțiilor după modelul altor familii
 Cibernetica, ca ştiinţă care se ocupă de studiul mecanismelor de feed-back ale sistemelor cu autoreglare, a contribuit la abordarea familiei prin conceptul de buclă de feed-back – mecanism prin care sistemul preia informaţia din exterior pentru a-şi regla starea, scopul final fiind echilibrul şi stabilitatea lui0. Pentru a-și menține stabilitatea și echilibru dinamic, familia folosește mecanisme de feedback acestea fiind pozitive sau negative. Feed-back-ul pozitiv  este mecanismul prin care informaţia semnalează nevoia de a modifica sistemul, pentru a-1 face să evolueze. În cazul familiilor, mecanismele de feed-back pozitiv sunt repre­zentate de acţiunile pe care le întreprind, de exemplu, când copilul merge la grădiniţă sau la şcoală. În funcţie de reacţiile copilului şi caracteristicile grădiniţei sau şcolii, părinţii îşi vor reorganiza stilul de viaţă: programul zilnic de muncă, timp liber, timpul dedicat lecţiilor, tipurile de activităţi extraşcolare etc. Tot un exemplu de feed-back pozitiv este şi fenomenul autoprofeţiei împlinite (pe care îl cunoaşteţi de la psihoterapie).
Subsistemul adulțiilor numit și marital sau al soților, acesta include cei doi soți. Acest sistem are rolul principal de a modela intimitatea și angajamentul. Pentru aceasta este nevoie de abilități cum sunt complementaritatea si acomodarea reciprocă, cu alte cuvinte aceasta însemnând, ambii soți simt că pot fi independenți dar în același timp și că sunt împreună. Acest subsistem poate stimula învățarea, creativitatea și creșterea ducând astfel la acomodarea reciprocă, mai precis la susținerea aspectelor pozitive ale partenerului și la actualizarea aspectelor creative ale acestora, aspecte inactive până atunci. Subsistemul marital are nevoie de protecție față de cerințele și nevoile altor sisteme cum ar fi de exemplu situația cuplurilor cu copii pentru a-și oferi unul altuia suport emoțional.
Acest subsistem poate deveni un refugiu faţă de stresul extern şi o matrice pentru contactul cu alte sisteme sociale. El poate stimula învăţarea, creativitatea şi creşterea, ceea ce poate duce la acomodarea reciprocă, adică la susţinerea aspectelor pozitive ale partenerului şi la actualizarea aspectelor creative ale acestuia, aspecte inactive până atunci.
Relaţiile dintre membrii unei familii funcţionează pe principiile sistemice, fiecare element se află în legătură cu celelalte. Dacă analizăm situaţia în termenii ataşamentului (a conectării emoţionale) atunci când partenerii resimt un ataşament sigur unul faţă de celălalt acestora le vine mai uşor să fie părinţi implicaţi, să asigure un paradis sigur şi o bază de siguranţă pentru copii.  Astfel copiii au posibilitatea de a învăţa modele pozitive de relaţionare şi de gestionare a emoţiilor dificile. Un corp semnificativ de studii clinice ne arată că copiii cu ataşament sigur sunt mai fericiţi, mai competenţi din punct de vedere social şi mai rezilienţi în faţa stresului cotidian. Astfel ideea conform căreia cel mai bun lucru pe care un părinte îl poate face pentru copii este să relaţioneze pozitiv cu celălalt părinte nu este doar un enunţ sentimental, ci un fapt ştiinţific.
Cercetările susțin o corelație pozitivă  între atașamentul matur și satisfacția în relație (MIkulincer et al.2002). Când partenerii sunt atașați în mod securizat ei raportează cea mai ridicată satisfacție al relației romantice.
Dennis Bagarozzi, doctor in psihologie si consilier, considera ca intimitatea este „un proces interactiv care contine o serie de componente bine structurate si interrelationate” ce au in centru „cunoasterea, intelegerea, acceptarea celuilalt si aprecierea modului unic al partenerului de a vedea lumea”.(Bagarozzi, 2001, p. 56).
De exemplu, intimitatea emotionala  este nevoia de a comunica si impartasii cu partenerul toate sentimentele, atat negative cat si pozitive. Aceasta componenta poate fi limitata de credinta ca numai sentimentele pozitive trebuie manifestate, sau dimpotriva numai cele negative, sau numai anumite sentimente negative sau pozitive pot fi exprimate (doar bucuria si iubirea, dar nu fericirea sau excitarea, sau doar tristetea si frustrarea, dar nu si furia sau ura).
Markman, Stanley și Blumberg (1994) afirmă ca exprimarea unei păreri pozitive, față de partener este una din cele 4 valori cruciale ale unei relații, împreuna cu angajamentul, intimitatea și iertarea. Nesiguranțele legate de atașament pot reduce calitatea relației de cuplu și pot afecta funcționarea familiei.
Relaţiile pozitive şi durabile în familie, se pot instaura prin:
 • respectararea celorlalţi,întărirea situaţiilor constructive,
 • depăşirea momentelor care duc la un blocaj relaţional
 • necesitatea de a şti face un compliment,de a valoriza pe celălalt,
 • a îndrăzni să întrebi,a şti să zici nu
 • dezvoltarea spiritului de convingere
 • a aduce interlocutorul la o atitudine pozitivă
 • favorizarea relaţiilor de încredere
În concluzie relaţiile satisfăcătoare dintre parteneri sunt mai mult decât preferinţe personale, acestea sunt şi surse de satisfacţii sociale. Relaţionările pozitive în cuplu, duc la relaţionări pozitive în familie, şi relaţiile pozitive din familie, încurajează interacţiunile pozitive în societate.

 Tema 4: Relaţiile negative existente ȋntr-o familie


Căsătoria uneşte pe bărbat şi femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeste într-o asemenea măsură sentimentele lor reciproce, concepţiile şi modul de viaţă, interesele şi idealurile lor, încât între soţi iau naştere relaţii multiple şi de natură diferită, care acoperă toată gama vieţii spirituale şi sociale, de la relaţii de dragoste şi prietenie reciprocă, la cele de asistenţă morală şi material, până la relaţii ideologice şi politice, iar survenirea copiilor creează noi şi variate relaţii între părinţi şi copii.
       Probleme ȋn  familie şi  relaţie pot să apară ȋntre  parteneri, soți, părinți, copii, frați, prieteni și alte persoane importante din viata fiecaruia. Majoritatea  familiilor  trec prin momente dificile ȋn care se confruntă cu probleme ocazionale și conflicte, lucru care  este normal. Cu toate acestea, uneori, aceste probleme pot deveni copleșitoare. Semne de familie și probleme de relatie includ cearta frecventă, dezacorduri,  supărări,izbucniri, evitare și conflict fizic.
Aceste probleme pot fi declansate de diferențele de opinie, de personalitate,de convingeri, valori sau scopuri pentru viitor. Probleme în familie și de relație poate fi, de asemenea, cauzate de circumstanțele personale sau evenimente, cum ar fi:schimbare  condițiilor  familiale ( copii nou, copiii devin adolescenti , separare / divorț),schimbare condițiilor de viață (șomaj,  lipsa de adăpost,  pensionare, îmbătrânire, deteriorare a sănătății),problemele financiare,stresul ( presiuni la locul de muncă / școală, lipsa de timp),sănătatea fizică ( boală, durere cronică), probleme legate de sexualitate,  alcool sau consumul de droguri,  probleme legate de  jocurile de noroc, intimidarea / hărțuire,dezastre naturale ( secetă, inundații),moartea unui membru al familiei, prieten, coleg,lipsa de încredere sau respect într-o relație.
Problemele ȋn cuplu pot provoca primejdii considerabile pentru membri familiei, aceste probleme pot duce  la:  emoții negative( furie, tristețe, depresie, anxietate); stres,epuizare; senzație de izolat; dificultăți de nutriţie şi ȋngrijire ȋn mod corespunzător; dificultăți de concentrare la locul de muncă sau școală; probleme cu alte persoane(prieteni, colegi, copii)
 În interiorul familiei se întâlnesc numeroase procese şi fenomene familiale ca de exemplu: intercunoaşterea, comunicarea, cooperarea, conflictul, competiția, negocierea, formarea unor coaliții, manipularea, etc. Cele mai importante sunt intercunoșterea și comunicarea, ele stând la baza formării și evoluției cuplului și familiei.
Intercunoasterea este un proces atât voluntar, conştient, dar şi involuntar, automat, acţiunile directe de autodezvăluire şi dezvăluire reciprocă se succed şi se interpătrund, iar partea involuntară constă în comportamentele obişnuite şi automate pe care fiecare partener le realizează dându-i informaţii celuilalt despre el. Autodezvăluirea şi dezvăluirea reciprocă au o mare importanţă în stabilirea intimitatii în cuplu şi familie.
Pentru a se dezvălui sau a asculta dezvăluirea partenerului trebuie ca partenerii să depăşească o serie blocaje ale intercunoaşterii precum: teama de a nu lăsa pe celalalt să afle presupusele defecte proprii; teama de respingere sau pierdere, care ar putea urma dacă celalalt cunoaşte ceea ce tu apreciezi ca fiind un dezavantaj pentru tine, etc; tendinţa de a judeca propria dezvăluire sau ceea ce dezvăluie partenerul(a); tendinţa de a te manifesta ca fiind superior partenerului, falsificând astfel intercunoasterea; mitul conform căruia partenerul trebuie să intuiască adevărata ta structură bio-psiho-socială şi culturală, dacă te iubeşte cu adevărat; deprinderi gresite de comunicare. Realizarea procesului de  intercunoaştere nu se poate produce în  afara celui de autocunoastere şi dezvoltare a încrederii în sine şi în partener.
În comunicarea analogică, mesajul are mai mult decât un referent, astfel un exemplu ar fi strîngerea unui pumn, putând fi un semn pentru un anumit tip de comportament (ameninţare, opoziţie, frustrare, agresivitate, etc), sau putând fi chiar o parte a acestui comportament.
Blocajele de comunicare în familie, vor fi preluate de către copii şi pe care le vor transfera în viitorul cuplu pe care îl vor forma. Cele mai frecvente blocaje ale comunicarii în cuplu şi familie sunt datorate deprinderilor greşite de comunicare: lipsa ascultării, întreruperea discursului celuilalt, realizarea unor alte activităţi în timpul discuţiei cu partenerul, aşezarea pe o poziţie superioară folosind expresii ca: „ştiam asta”, „eu ştiu mai bine, nu trebuie să îmi spui tu”, „exact asta voiam să spun si eu”, „eu ştiu cel mai bine ce este bine pentru tine”, etc; timiditatea, jena de a-ţi expune  propriile opinii; reţinerile sau chiar teama în  exprimare datorată reacţiilor colerice ale  partenerului, părintelui sau ale copilului; dominanţa unor mituri ca: „nu e frumos să vorbeşti despre sex, despre defectele celuilalt”, „nu trebuie să iţi spun eu asta; ar trebui să îţi dai seama singur(ă) dacă stai cu mine şi pretinzi că mă iubesti”,etc.
Cele mai frecvente blocaje ale comunicării în cuplu şi familie sunt:
• Deprinderile greşite de comunicare: lipsa ascultării, întreruperea discursului celuilalt, realizarea unor alte activităţi în timpul discuţiei cu partenerul, aşezarea pe o poziţie superioară cum ar fi: „ştiam asta”, „exact asta voiam să spun şi eu”, „eu ştiu mai bine, nu trebuie să îmi spui tu”, ignorarea a ceea ce spune partenerul sau copilul, atitudinile de autoritate de genul „eu ştiu cel mai bine ce e bine pentrun tine” etc;
• Timiditatea, jena de a spune, de a exprima propriile opinii;
• Teama de a se exprima, de reacţiile partenerului, părintelui sau copilului;
• Miturile – de exemplu „nu e frumos să vorbeşti despre sex/despre defectele celuilalt”, „nu trebuie să îţi spun asta; ar trebui să îţi dai singur(ă) seama dacă stai cu mine şi spui că mă iubeşti”, „dacă ne simţim bine în pat nu mai trebuie să şi vorbim” etc.
            Comunicarea este cheia pentru a rezolva aceste probleme . Vorbind calm și deschis despre probleme cu cei dragi este primul pas pentru a gasi o soluție .

Tema 5:  Elemente specific unei relaţii familiale


             În același ritm cu dezvoltarea societății se conturează și se recontureaza tabloul familiei, văzut prin ochii sociologilor și ai psihologilor. Vorbim despre trei aspecte geneale privitoare la familie: biologic, social si juridic. Apare noțiunea de familie monoparentală și cea de familie sociologică. Rolurile familiei evolueaza de la cea de perpetuare pana la cea educativă, între acestea doua regăsindu-se funcția economică, responsabilă de bunastarea și confortul membrilor familiei.
            Se disting mai multe tipuri de familii, diferențele fiind vizibile de la o țară la alta: familiade o singură peroană, familia formată dintr-un bărbat și o femeie care coabitează, dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii, familii nucleare(propriu-zise) și familii cu trei sau patru generații.    
            Întrucât familia reprezintă locul în care copilului ii este asigurată dragostea și grija în adevarata ei esență, purtând o așa forță de influențare a societății, Adunarea Generala a O.N.U. a proclamat anul 1994 "AN INTERNAŢIONAL AL FAMILIEI", prilej cu care s-a atras atentia, întregii lumi, asupra rolului uriaș pe care-l îndeplinește familia în societatea  contemporană.
            Este de la sine înțeles faptul că aceleași raporturi ce se stabilesc in societate se vor contura și în cadrul familiei, asfel putem vorbi despre relații interpersonale pozitive sau negative.
            Așadar,  o relaționare corectă a membrilor familiei în interiorul acesteia va determina creșterea stimei de sine a fiecărui individ în parte, optimizarea capacității de dezoltare a potențialului propriu, fortificând procesul de dezvoltare al personalității individului.


Bibliografie

Mitrofan, I., 1989, Cuplul conjugal. Armonie şi dizarmonie, Ed. Ştiinţifică şi. Enciclopedică, Bucureşti
Iluţ, P.,2005, Sociopsihologia şi antropologia familiei,  Ed. Polirom, Iaşi

Articole

 • http://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologia_familiei , “Psihologia familiei”
 • http://psihoterapieintegrativa.wordpress.com/2011/09/23/despre-cuplu-familie-si-relatii-apropiate/  “Despre cuplu, familie şi relaţii apropiate...”
 • http://psihoterapiafamiliei.com/2013/01/23/forta-relatiilor-interumane/“Forţa relaţiilor       interumane”,psih. Gyorgy GASPAR (adaptare după S. Johnson – 2008)
 • http://psihoconsultanta.wordpress.com/discipline/psihologia-cuplului/ , “Psihologia cuplului”

·http://www.elegia.fr/formations/developper-des-relations-positives-eviter-les-conflits interpersonnels_n12141044 ,  Développer des relations positives : éviter les conflits interpersonnels

· https://www.lifeline.org.au/Get-Help/Facts---Information/Family---Relationship-Problems/Family-and-Relationship-Problems

 • www.scritube.com
 •  Psihoconsultanta.wordpress.com

Mureşan Ana-Maria
   Jarda Ana
Bercheşan Alina
 Precup Simida Ioana
 Salac MariaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu