vineri, 17 ianuarie 2014

Importanta cunoasterii mediului incojurator la varsta prescolara

                                                             
Importanţa cunoaşterii mediului înconjurător la vârsta preşcolară
                                       

             Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele aspecte, constituie un prilej permanent de influenţare asupra personalităţii acestora. Mai întâi de toate, mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa dea-l cunoaşte, astfel din contactul cu obiectele şi jucăriile sale, cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul se interesează de denumirea, calităţile sau provenienţa lor.
            Adulţii în  familie, cât şi educatoarele la grădiniţă, trebuie să satisfacă aceste interese. Prin răspunsul dat se transmit atât cunoştinţele solicitate de copil cât şi cuvintele cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă copilul faţă de fiecare lucru sau fiinţă. Cu alte cuvinte, concomitent cu transmiterea de cunoştinţe, se formează copilului o atitudine corespunzătoare, un anumit mod de comportare. Astfel, se înlesneşte cunoaşterea treptată a mediului înconjurător, ca şi integrarea din ce în ce mai corectă a copilului în acest mediu. Totodată, noile cunoştinţe dobândite devin un îndreptar preţios al acţiunilor întreprinse ulterior.Curiozitatea pe care copiii o manifestă faţă de fenomenele naturii trebuie menţinută şi transformată într-o puternică dorinţă de a o cunoaşte şi înţelege din ce în ce mai bine.
           Observarea sistematică a dezvoltării şi schimbării în timp a plantelor, a creşterii şi îngrijirii animalelor, educă atenţia, spiritul de observaţie deprinderea de a sesiza schimbările din natură şi dorinţa de a cunoaşte cauzele acestora. Noile cunoştinţe transmise copiilor cu prilejul observării diferitelor fenomene ale naturii sunt înţelese şi memorate cu multă uşurinţă.Răspunzând la întrebările preşcolarilor, educatoarea trebuie să le explice fenomenele respective în raport cu capacitatea lor de înţelegere.Astfel, orizontul de cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă că plantele şi animalele au nevoie de anumite condiţii dedezvoltare   (hrană, căldură, lumină, adăpost ), că trebuie îngrijite de om; sau că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele.
         Înţelegerea treptată, pe baza cunoştinţelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a interdependenţei dintre ele, a cauzelor care le-au provocat contribuie din plin la însuşirea de către copii a unor elemente ştiinţifice despre natură.
       Observarea sistematică a naturii de către copii, sub îndrumarea educatoarei contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor lor, la înţelegerea adecvată a fenomenelor naturii, la dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi limbajului. Observând natura, copiii pot, de asemenea, sub îndrumarea adultului să sesizeze frumuseţile ei şi să o îndrăgească. În felul acesta li se educă simţul estetic, sentimentul de admiratie, de dragoste şi mândrie pentru bogaţiile naturii patriei noastre. De asemenea, mediul înconjurător oferă copiilor şi alte posibilităţi de cunoaştere. Este  vorba de cunoaşterea muncii oamenilor, a diferitelor meserii, a rezultatelor activităţii umane în diferite domenii. Prin însuşirea de noi cunoştiinte despre aceste aspecte ale vieţii sociale, copiii îşi lărgesc orizontul, îşi dezvoltă interesul pentru  cunoaşterea activităţii omului, li se educă dragostea şi respectul faţă de om şi de rezultatele muncii lui.

    
                Concluzii:
       Cunoaşterea mediului este necesară deorece se dezvoltă copilului sentimente precum: dragostea faţă de natură, faţă de patrie, faţă de oraşul şi satul natal, dragostea şi respectul faţă de semeni, faţă de părinţi, faţă de fraţi, de colegi; sentimente de prietenie faţă de oameni de alte etnii şi naţionalităţi etc.
      Totodată cunoaşterea mediului înconjurător contribuie la dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la formarea unor  capacităţi de a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea unor deprinderi şi îndemânări tehnice de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini estetice. 

              Bibliografie:

  • http://www.timtim-timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2012-2013/Metodica%20activitatilor%20didactice/Nicoleta%20Ghinoiu/Ghinoiu_Nicoleta_Contributia_activitatilor_de_cunoasterea_mediului_la_structurarea_personalitatii_copiilor_p
  • http://www.isjbraila.ro/actedu/Ed_eco-Ghid_prescolari.pdf
                                                                

        Date de identificare studente :
             Bozbici Liliana
             Botezat (Szabo) Andreea
             Burzo Irina Cristina
             Creţ (Balint) Eliza Iozefina
             Todoran Delia Lavinia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu